DIS Ramavtal med Göteborgs stad

Vega in-West AB har tecknat ramavtal med staden som omfattar projektstyrning av nybyggnations-, om- och tillbyggnadsprojekt gällande flerbostadshus. DIS:et avser projektstyrningsuppdrag i byggprocessens alla skeden, till exempel förstudie, program, projektering, produktion, överlämning och garantiförvaltning.

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.