KA Utbildningsanläggning

In-West bistår MSB som Kontrollansvarig i uppförande av utbildningsanläggning som sedan ska bli övningsobjekt för personal inom räddningstjänsten i invändiga släckinsatser vilket ställer speciella krav på konstruktion då den ska tåla höga temperaturer för att sedan kylas ner vid släckning.  Mycket spännande projekt och viktigt i dess funktion att utbilda framtida brandmän och ingenjörer.

 

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *