Projektledning åtgärder vattenreservoaren på Ramberg

In-West AB har fått i uppdrag att projektleda renovering av tornet till vattenreservoaren på Ramberg och åtgärder med vattentanken. Rambergets vattenreservoar uppfördes 1910 högt uppe på berget i Keillers park och består dels av en betonggjuten vattentank som ligger delvis insprängd i berget med ett grästäckt tak.

Till reservoaren hör även det betonggjutna och naturstensmurade tornet som har kulturhistorisk värde. Området kring vattentanken är i dagsläget avspärrat av säkerhetsskäl och vad som kommer göras med vattentanken är under utredning.

 

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.