In-West AB.s konsulter har lång erfarenhet inom byggbranschen som bygg- och projektledare. Vi innehar certifierade besiktningsmän och certifierade Kontrollansvariga enl PBL samt applikations utvecklare.