Ny Förskola i Helsingborg – Återbruk och klimatsmart byggande. Förskolan byggs upp av bland annat återbruket tegel från miljonprogramsområden och byggmaterial från restpartier, rivningsobjekt eller produkter som av någon anledning skulle slängts.

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan, Yta: 1376 m2, Plats: Närlundavägen i Helsingborg, Byggherre: Helsingborgs Stad

Ny ishall i Slottskogen Göteborg. Nya Slottskogsrinken ska vara en mötesplats för föreningslivet och
anpassas för främst konståkning, teamåkning, kälkåkning och
ishockey. Publikkapacitet om cirka 300 personer skapar möjlighet till
viss tävlingsverksamhet samt andra publika evenemang.

Byggherre: HIGAB

 

Ryaskolan i Göteborg. Entreprenadform:Utförandeentreprenad, Yta:2000 m2, Plats:Biskopsgården, Byggherre: Lokalförvaltningen

Huvudbesiktningsman och biträdande besiktningsman bygg för ombyggnad och tillbyggnad av Marieskolan i Marieholm – Kund Eslöv Kommun. Projektet avser tillbyggnad BTA: ca 1250 m2 och Ombyggnad BTA: ca 75 m2.

KA enl PBL nybyggnad av skola, Toleredsskolan – Kund Göteborgs Stad. Projektet omfattas av evakuering elever till nya lokaler medans byggnation pågår, Rivning av skola byggnad B och nyproduktion av 7-9 skola, BTA 6521 kvm.

KA enl PBL nybyggnad av kulturhus i Bergsjön – Kund Göteborgs Stad. En uppskattning av byggnadens storlek är ca 2900 m2 BTA. Totalt beräknas att cirka 600-700 besökare kommer befinna sig i byggnaden under en dag, plus cirka 15 personal.    

Huvudbesiktningsman och biträdande bygg, restaurering av byggnader och nybyggnad av skola – Kund Göteborgs Stad. Backaskolan på Hisingen är en skolmiljö där de äldsta byggnaderna uppfördes år 1897, 1924 respektive 1930. Skolan är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram och betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Projektet består av ombyggnad och nybyggnad 3000 kvm skollokaler.